Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa:

 • karnego
  • postępowanie przygotowawcze (policja, prokuratura), przed Sądem I Instancji i w postępowaniu apelacyjnym
  • postępowanie karne wykonawcze w przedmiocie wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w wykonaniu kary
   kancelaria adwokacka
   pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienie  z odbywania kary pozbawienia wolności
  • wnioskowanie o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
  • obrona w postępowaniu w sprawach o wykroczenie, postępowanie w związku z odmową przyjęcia mandatu karnego
  • obrona w postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • cywilnego, spadkowego i rzeczowego:
  • sprawy odszkodowawcze z tytułu wypadków komunikacyjnych
  • o zapłatę z tytułu zaległych nie uregulowanych należności
  • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości (tzw. słupy elektryczne na nieruchomości)
  • o ochronę dóbr osobistych
  • o zasiedzenie, naruszenie posiadania, służebność przejazdu
  • stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie ustawy, testamentu) sprawy o zachowek
 • prawa rodzinnego:
  • sprawy rozwodowe (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie)  sprawy o separację, alimenty, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z dziećmi
  • podział majątku dorobkowego