Przejdź do treści
Usługi prawnicze

Prawnik Racibórz

Kancelaria prawnicza Racibórz

Prawo karne

Zakłady karne i areszty śledcze

zapewnienie obrony w czynnościach sprawy karnej, tj. kontakt z osobami bliskimi dla osadzonego ( w tym tymczasowo aresztowanego) w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, zlecenie prowadzenia sprawy karnej przez osoby najbliższe dla osadzonego ( tymczasowo aresztowanego), bezpośrednie spotkania z adwokatem w zakładzie karnym lub areszcie śledczym z osadzonym (tymczasowo aresztowanego)

Postępowanie przygotowawcze

prowadzone przez prokuraturę i policję jako pierwszy etap w postępowaniu karnym, nadzór nad gromadzeniem materiału dowodowego, zapewnienie obrony przy przesłuchaniach podejrzanego na komisariacie policji - śledztwo - dochodzenie.

Postępowanie sądowe

Zapewnienie obrony we wszystkich terminach rozpraw i posiedzeń, reprezentacja Klienta aż do etapu postępowania apelacyjnego, sporządzanie pism procesowych, wniosków obrońcy, bezpośredni kontakt z Klientem, jeżeli jest tymczasowo aresztowany w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, sporządzenie i wywiedzenie apelacji karnej

Postępowanie wykonawcze

Sporządzanie wniosków do sądu penitencjarnego i reprezentacja w sądzie w sprawach m.in.o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, wniosku o umożliwienie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego ( tzw. ,,obrączka”)

Przyjmowanie spraw karnych o przestępstwa i wykroczenia oraz o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, takich jak np. rozbój, pobicie, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, kradzież, oszustwo, przywłaszczenie, niealimentację
img-3

Prawo rodzinne

Reprezentacja i sporządzanie pism procesowych we wszystkich sprawach rodzinnych, takich jak np.:

Kancelaria świadczy usługi prawnicze z zakresu

Prawo gospodarcze

Reprezentacja i sporządzanie pism procesowych podmiotów gospodarczych ( spółek prawa handlowego i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) przed sądem I i II instancji.

Prawo administracyjne

Reprezentacja i sporządzenie pism procesowych w sprawach administracyjnych, w tym przed organami ZUS, takich jak np. wnioski o przyznanie emerytury lub renty, odwołania od decyzji ZUS, sporządzenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, sporządzenie odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja we wszystkich sprawach w sądach.

Prawo pracy

Reprezentacja w sądach i sporządzenie pism procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy, takich jak np. sprawy o wypłatę wynagrodzenia, zwolnienie z stosunku pracy.

Księgi egzekucyjne

Sprawy prowadzone przed komornikiem, w szczególności sprawy o egzekucję świadczeń pieniężnych, o eksmisję, sporządzanie wniosków do komornika o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego o zapłatę.

Księgi wieczyste

Sporządzanie wniosków, takich jak np.
Kancelaria adwokacka Racibórz

Inne sprawy

Sporządzanie pism procesowych, takich jak np. pozew o rozwód, o separację, o dział spadku, o alimenty, sporządzanie wniosków, odwołań, apelacji, udzielanie kompleksowych porad prawnych we wszystkich sprawach, skargi do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Obsługa prawna

Stała obsługa prawna podmiotów indywidualnych i gospodarczych, jak również instytucji.

Przyjmuję sprawy na terenie całej Polski.